برگزاری سمینار چرخه عمر برینگ در اهواز

این سمینار یک روزه در تاریخ 1394/03/26 در شهر اهواز هتل نیشکر برای حدود 50 نفر از...

این سمینار یک روزه در تاریخ 1394/03/26 در شهر اهواز هتل نیشکر برای حدود 50 نفر از...

English

این سمینار یک روزه در تاریخ 1394/03/26 در شهر اهواز هتل نیشکر برای حدود 50 نفر از متخصصین مجتمعهای کشت و صنعت توسط مدرس شرکت SKF ایران آقای مهندس مولایی به اهتمام شرکت رول آرت نماینده رسمی شرکت SKF برگزار کردید

 

دیدگاه خود را بیان کنید