گریس و روانکار

شرکت رول آرت,تامین کنندگان برینگ ,بیرینگها,شرکتSKF,نماینده انحصاری THK,محصولات KOYO,بلبرینگ اصلی,خرید بلبرینگ اصلی,اف آ گ,ASAHI BEARINGS

شرکت رول آرت تامین کننده برینگ شرکت SKF در ایران محصولات THK ASAHI ژاپن FAG آلمان

گریس محصول نيمه مايع تا جامد است که از پراکنده کردن يک سفت کننده در يک روغن پايه به دست مي آيدکه جهت ايجاد و تقويت بعضي از خواص مانند قابلیت تحمل بار، دما و فشار و ... به آن مواد افزودني اضافه مي شود.

وظایف گريس به شرح ذيل مي باشند:

1)ايجاد روانکاري مناسب جهت کاهش دادن نيروي اصطکاک و جلوگيري از سائيدگي اجزا ي ياتاقانها

2)محافظ کردن قطعات در برابر خوردگي

3)آب بندي سيستم به منظور جلوگيري از ورود آب و گرد وخاک

4)مقاومت در برابر نشتي و چکه کردن از سطوح روان کاري شده دراثر کارکرد مکانيکي(در ياتاقانها)در طول مدت عملکرد

5)مقاومت در برابر تغيير ناگهاني در ساختمان شيميايي

6)سفت نشدن بيش از حد گريس در هواي سرد زيرا سفت شدن بيش از حد باعث ايجاد مقاومت زياد دربرابرحرکت خواهد شد

7)داشتن خواص فيزيکي مناسب براي روش هاي کاربرد

8)سازگاري با کاسه نمدهاي الا ستومرو ديگر مواد موجود در قسمت هاي روغن کاري شده مکانيزم

9)تحمل کردن مقداري از آلودگي مثل رطوبت بدون از دست دادن خواص مهم

گریس با گستره وسیع کاربری
گریس رایج در مصارف صنعتی و خودرویی گریس رایج در مصارف صنعتی و خودرویی گریس با تحمل بار بالا، فشار شدید
LGMT 2 LGMT 3 LGEP 2
LGFP 2 گریس با تحمل بار بالا، فشار شدید، دامنه دمایی گسترده گریس دوستدار محیط زیست گریس رایج صنایع غذایی NLGI 2
LGWA 2 LGGB 2
گریس با تحمل بار زیاد
گریس دما بالا، بار بالا، ویسکوزیته بالا گریس بار بالا، با دامنه دمایی گسترده گریس ویسکوزیته بالا با ذرات جامد روانکار
LGHB 2 LGWM 2 LGEM 2
LGEV 2 گریس با ویسکوزیته فوق بالا با ذرات جامد روانکار گریس مقاوم به آب، دما بالا، بار بالا
LGHC 2
گریس دما بالا
گریس دما بالا، عملکرد بالا گریس دما بالا، بار بالا، ویسکوزیته بالا گریس مقاوم به آب، دما بالا، بار بالا
LGHP 2 LGHB 2 LGHC 2
LGED 2 گریس خوراکی دما بالا برای محیط های خشن گریس دما فوق بالا، شرایط سخت
LGET 2
گریس دما پایین
گریس دما پایین، سرعت های فوق بالا گریس با فشار شدید و دما پایین گریس بار بالا، با دامنه دمایی گسترده
LGLT 2 LGWM 1 LGWM 2
گریس شاسی دما پایین
LGLS 0
گریس صنایع غذایی
گریس خوراکی رایج NLGI 2 گریس خوراکی بار بالا LGED 2 گریس خوراکی دما بالا برای محیط های خشن
LGFP 2 LGFQ 2
گریس خاص
گریس دوستدار محیط زیست LGBB 2 گریس پره های توربین بادی و سیستم کنترلیYAW آن گریس با عملکرد بالا، اصطکاک پایین
LGGB 2 LEGE 2
گریس اصطکاک کم گریس شاسی دما پایین گریس گیرکوپلینگ ها و کوپلینگ شبکه ای
LESA 2 LGLS 0 LMCG 1

جدول انتخاب گریس های بیرینگ SKF

دما سرعت بار شافت عمودی چرخش سریع رینگ خارجی نوسانات حرکت تحمل ارتعاش بار ضربه ای و استارت های مکرر جلوگیری از ورود گرد و خاک NLGI تغلیظ کننده/روغن پایه گستره دمایی ویسکوزیته پایه (mm2/s)
LGMT 2 M M L ~M O - - + - + 2 صابون لیتیم/روغن معدنی ̊C 120 ̊C -30 110
̊F 250 ̊F -22
LGMT 3 M M L~M + O - + - O 3 صابون لیتیم/روغن معدنی ̊C 120 ̊C -30 120
̊F 250 ̊F -22
LGEP 2 M L~M H O - O + + + 2 صابون لیتیم/روغن معدنی ̊C 110 ̊C -20 200
̊F 230 ̊F -4
LGFP 2 M M L~M O - - - - + 2 کمپلکس آلومینیوم/ روغن سفید بهداشتی ̊C 110 ̊C -20 130
̊F 230 ̊F -4
LGWA 2 M~H L~M L~H O O O O + + 2 کمپلکس لیتیم/ روغن معدنی ̊C 140 ̊C -30 185
̊F 284 ̊F -22
LGGB 2 L~M L~M M~H O - + + + O 2 لیتیم-کلسیم/ روغن استر مصنوعی ̊C 90 ̊C -40 110
̊F 194 ̊F -40
LGHB 2 M~H VL~M H~VH O +

+

+ + + 2 سولفات کمپلکی کلسیم/ روغن معدنی ̊C 150 ̊C -20 400
̊F 302 ̊F -4
LGWM 2 L~M L~M L~H O O + + + + 1-2 سولفات کمپلکی کلسیم/ روغن مصنوعی PAO/روغن معدنی ̊C 110 ̊C -40 80
̊F 230 ̊F -40
LGEM 2 M VL H~VH O - + + + + 2 صابون لیتیم/روغن معدنی ̊C 120 ̊C -20 500
̊F 250 ̊F -4
LGEV 2 M VL H~VH O - + + + + 2 لیتیم-کلسیم/ روغن معدنی ̊C 120 ̊C -10 1020
̊F 250 ̊F 15
LGHP 2 M~H M~H L~M + - - + O + 2-3 دی یورا / روغن معدنی ̊C 150 ̊C -40 96
̊F 302 ̊F -40
LGED 2 VH L~M H~VH O O + O O O 2 PTFE/ روغن پلی اتر فلورینتد مصنوعی ̊C 240 ̊C -30 460
̊F 464 ̊F -20
LGET 2 VH L~M H~VH O + + O O O 2 PTFE/ مصنوعی C̊ 260 C̊ -40 400
- ̊F -40
LGLT 2 L~M M~EH L O - - - O O 2 صابون لیتیم/ روغنPAO C̊ 110 C̊ -50 18
̊F 230 ̊F -58
LGWM 1 L~M L~M H - - + - + + 1 صابون لیتیم/روغن معدنی C̊ 110 C̊ -30 200
̊F 230 ̊F -20
LGFQ 2 L~H VL~M L~VH O O + + + + 1-2 سولفات کمپلکی کلسیم/ PAO C̊140 C̊ -40 320
̊F 285 ̊F -40
LGBB 2 L~M VL M~H - - + + + + 2 صابون لیتیم کمپلکس/ روغنPAO C̊ 120 C̊ -40 68
̊F 250 ̊F -40
L: Low + : پیشنهاد می شود
M: Mediem O : مناسب
H: High - : نامناسب
VH: Very High
EH: Extra High