ابزارآلات الایمنت سازی

ابزارآلات الایمنت سازی

شرکت رول آرت تامین کننده برینگ شرکت SKF در ایران محصولات THK ASAHI ژاپن FAG آلمان

همراستا سازی محور امری بسیار مهم در صنعت است که اگر بدرستی انجام نشود سبب افزایش ارتعاشات با دامنه بالا، افزایش دمای قطعات و روانکار، سایش و خورد شدن ناگهانی بیرینگ، کوپلینگ و چرخ دنده ، شل شدن اتصالات ماشین به فنداسیون، کاهش عمر قطعات مانند شفت، کوپلینگ، بیرینگ و آب بند ، نشتی غیر قابل انتظار روانکار و ... می شود که موجب بروز توقفات پیش بینی نشده، افزایش هزینه تعمیرات و نگهداری و کاهش اعتماد و طول عمر ماشین آلات می گردد.

هم محوری (Alingment) در یک راستا قرار دادن محور تقارن چرخشی یک ماشین با ماشین دیگر است که با آن کوپله می شود که بصورت ناهمحوری زاویه ای و موازی در صفحات افقی و یا قایم رخ می دهد.

ناهم محوری زاویه ای حالتی است که دو محور با یکدیگر زاویه تشکیل دهد و ناهم محوری موازی یا Offset حالتی است که دو محور با یکدیگر موازی باشند ولی امتداد آنها در یک راستا نباشد.

 ناهم محوری موازی (offset)

1. ناهم محوری موازی (offset)

ناهم محوری زاویه ای

2. ناهم محوری زاویه ای (offset)

همراستا سازی شفت به سه طریق چشمی، ساعت اندازه گیری(روش های ریم- فیس و ریم ریورس) و لیزری انجام می پذیرد که روش لیزری سریع ترین و دقیق ترین روش است که با ظهور ماشین های دور بالا با تلرانس های طراحی دقیق تر و لزوم همراستاسازی با دقت بالای محور این روش در ابتدا وارد صنایع نظامی و بدنبال آن وارد صنایع دیگر گردید.

روش لیزری بصورت تک لیزره و یا جفت لیزره انجام می پذیرد.

فرایند همراستا سازی محور فرایند دقیقی است که شامل مراحل ذیل است:

1. آماده سازی


1. الایمنت سازی شفت (Shaft Alignment Tools)

همراستا نمودن شفت ها حدود 50% کل هزینه های مربوط به شکستن ماشین آلات دوار را تشکیل می دهد.این مسئله سبب افزایش توقفات پیش بینی نشده ماشین آلات، افزایش هزینه های تعمیرات و کاهش تولید محصول می گردد. از سوی دیگر همانگونه که در بخش های قبلی گفته شد شفت های ناهمراستا سطح ارتعاشات و اصطکاک را افزایش داده و نهایتا منجر به افزایش مصرف انرژی می گردند و می توانند عاملی برای خستگی و شکستن زود هنگام بیرینگ ها باشد.

شرکت رول آرت به پیشتوانه سالها تجربه و آشنایی با دغدغه های صنعت بالاخص مسائل مرتبط با بیرینگ ها تلاش نموده است که کلیه ابزارآلات الایمنت سازی لیزری شرکت skf را که رنج وسیعی از نیازهای صنعتگران و تکنسین ها را پوشش می دهد و فرایند همراستا سازی را سرعت و دقت می بخشد را در سبد محصولات خود به مشتریان خود عرضه نماید.


2. الایمنت سازی تسمه پولی (Belt Alignment Tools)

یکی از علل رایج توقفات پیش بینی نشده ماشین آلات دارای تسمه نقاله ناهمراستایی پولی هاست. ناهمراستایی پولی می تواند سبب سایش پولی و تسمه و افزایش سطح سر و صدا و ارتعاشات شود که این امر نهایتا منجر به توقفات برنامه ریزی نشده ماشین آلات می شود. افزایش ارتعاشات می تواند سبب خرابی زودرس بیرینگ ها و نهایتا توقف ماشین آلات شوند.

روش الایمنت سازی لیزری تسمه پولی ها از دقت و سرعت بیشتری نسبت به روش های سنتی برخوردار است. ابزار آلات الایمنت سازی موجود در بازار بر اساس روش های اتصالشان به پولی ها و روش الایمنت سازی آنها دسته بندی می شوند. عموما آنها را می توان در دو دسته طبقه بندی نمود: دسته اول که در آن سطح پولی ها همراستا می شود و دسته دوم که در آن شیارهای پولی همراستا می شود.

عیب اصلی ابزارآلات الایمنت سازی تسمه پولی هایی که در آنها سطح و یا یک طرف پولی را برای الایمنت سازی مرجع قرار می دهند در این است که به کمک آنها تنها همان سطح مرجع همراستا شده است و اطمینانی از همراستایی شیارهای پولی و مابقی قسمت های تسمه پولی وجود ندارد. این روش درجات مختلفی از دقت را بر اساس ضخامت، نوع و برند پولی ارائه می دهد

مزایای الایمنت سازی دقیق تسمه پولی ها بدین شرح است:

- افزایش عمر بیرینگ

- افزایش سرعت، بهره وری و راندما ماشین آلات

- کاهش سایش در تسمه و پولی

- کاهش اصطکاک و بدنبال آن کاهش مصرف انرژی

- کاهش سطح سر و صدا و ارتعاشات

- کاهش هزینه های تعویض قطعات و توقفات ماشین آلات