بلبیرینگ

بلبیرینگ شیار عمیق, تماس زاویه ای, بلبیرینگ خوذ تنظیم, بلبیرینگ ایگرگ, bearing unit, چهار نقطه تماس,Angular contact ball bearing, deep groove ball bearing,self aligning ball bearing, four point contact ball bearing,بلبیرینگ با رینگ داخلی استوانه ای, بلبیرینگ با رینگ داخلی مخروطی, وای بیرینگ, Y-bearing

بلبیرینگ (Ball Bearing) به دسته ای از بیرینگ های غلتشی اطلاق می گردد که جزء غلتشی آنها بصورت ساچمه (Ball) است.

امروزه بیرینگ ها در انواع مختلف و در ابعادی بسیار وسیع در دنیا تولید می گردد. بطور کلی بیرینگ ها با توجه به شکل و اجزاء تشکیل دهنده آنها به دو دسته کلی بیرینگ های غلتشی و بیرینگ های لغزشی تقسیم می شود. بلبیرینگ (Ball Bearing) به دسته ای از بیرینگ های غلتشی اطلاق می گردد که جزء غلتشی آنها بصورت ساچمه (Ball) است.

شکل جزء غلتنده پارامتر مهمی در رفتار بیرینگ از لحاظ میزان بار مجاز، جهت بار، نیز مقدار فضای لازم جهت جازدن بیرینگ و ... است. از نظر طراحی، یک ساچمه (Ball) برروی حلقه بیرینگ فقط یک نقطه تماس دارد و این امر بلبیرینگ ها را در مقایسه با رولربیرینگ ها برای سرعت زیاد در اثر اصطکاک کم مناسب می سازد اما با توجه به کم بودن مقدار تماس آنها، قدرت تحمل بار بیرینگ نیز نسبت به رولر بیرینگ ها چندان زیاد نخواهد بود.